Akreditace a členství

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)

Cambridge Business School je členem organizace ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs), která patří mezi nejprestižnější a nejkvalitnější akreditační organizace na celém světě. ACBSP dohlíží na kvalitu, integritu a výjimečnou úroveň studijních programů, které se zaměřují na business, účetnictví a další oblasti spojené s podnikáním. ACBSP podporuje a oceňuje vynikající úroveň v poskytování vzdělávání a zaštiťuje tak výhradně ty nejkvalitnější vzdělávací instituce.

 

International Education Society

International Education Society, London (IES) je největší institucí specializující se na certifikaci vzdělávacích subjektů, škol a univerzit po celém světě, která byla založena v roce 1997 jako nástupnická organizace programu evropského společenství YOUTH. Hlavní činností IES je sjednotit kritéria kvality a stanovit vysokou úroveň vzdělávání. Cambridge Business School je IES certifikována s uděleným ratingem BB, tj. spolehlivé instituce dosahující trvale dobrých výsledků. Naši absolventi tak mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát IES standardně vydávaný v anglickém jazyce a v překladu do úředního jazyka.

 

International Certification Institute

Společnost International Certification Institute /ICI/ byla založena v roce 2019. Ve stejném roce došlo k propojení se společností International Education Society /IES/. ICI a IES realizují společný projekt Certificate. Certifikované instituce získávají automaticky certifikaci obou společností.

 

European Association for Distance Learning

EADL je evropská asociace zastupující všechny soukromé a nestátní evropské organizace, které nabízejí vysokou kvalitu distančního vzdělávání. EADL si klade za cíl zlepšit kvalitu distančního vzdělávání s maximálním přínosem pro studenty. Všichni členové musí splňovat standardy kvality EADL, které jsou sepsány v souladu s jejím kodexem. Členství EADL je považováno jako záruka kvality vzdělávací instituce.

 

International Association for Distance Learning

The International Assotiation for Distance Learning, neboli mezinárodní asociace pro distanční vzdělávání, byla založena na podporu kvality distančního vzdělávání a odborné přípravy. Asociace dále zajišťuje benchmarking a schvaluje programy distančního vzdělávání a jejich poskytovatele. Mezi členy IADL patří školy, vzdělávací webové stránky, soukromé školicí společnosti, univerzity, vysoké školy a další organizace ze všech pěti kontinentů. Členské organizace musí projít přísným schvalovacím procesem, v němž se hodnotí administrativní úroveň poskytovatele vzdělávacích kurzů, jeho výukové metody či studijní a propagační materiály. Posuzován je také hodnotící systém dané vzdělávací instituce. IADL se tak ujišťuje, že její členové poskytují svým studentům kvalitní produkt ve formě hodnotného vzdělání dle zásad a standardů IADL.

 

The European Association for Business Studies

The European Association for Business Studies (EABS) byla založena v roce 1999, aby sloužila jako profesionální členská organizace poskytující akreditační služby všem legitimním vzdělávacím institucím jako univerzity, vysoké školy či soukromé vzdělávací organizace, které vynikají kvalitou jimi poskytovaných služeb. Akreditace poskytované touto asociací se staly globálním standardem pro všechny MBA a BBA programy dosahující špičkové úrovně.

 

ICC – International Chamber of Commerce

Mezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce – ICC) je světová obchodní organizace, jejímž posláním je podporovat otevřený obchod a investice a pomoci podnikatelům naplňovat výzvy a příležitosti stále integrovanější světové ekonomiky.

 

Ministerstvo vnitra České republiky

Cambridge Business School je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra České republiky dle ust. § 30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Společnost je akreditovaná pod číslem akreditace: AK/I-2/2021. Tato akreditace umožňuje uznat studijní programy MBA jako povinné vzdělávání vyšších úředníků územních samosprávných celků.

 

British Chamber of Commerce

The British Chamber of Commerce působí v České republice již od roku 1997. Od té doby se členská základna rozrostla na více než 240 společností, od majoritních investorů, po jednotlivé podnikatele, kteří reprezentují britské zájmy v České republice. Primárním cílem komory je zlepšení obchodních vztahů mezi Českou republikou a Velkou Británií, zdokonalení soutěžního a obchodního prostředí v České republice a poskytnutí zázemí pro vznik nových obchodních příležitostí.

 

Hospodářská komora České Republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost. Jejím hlavním posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Hospodářská komora informuje o hospodářských podmínkách a ekonomickém vývoji, o právních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit, zajišťuje hospodářský styk se zahraničím, poskytuje své členské základně i podnikatelské veřejnosti poradenské a konzultační služby či zřizuje v rámci své působnosti odborné platformy s organizacemi a institucemi na podporu rozvoje podnikání.

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Asociace byla založena v roce 1990 a jejím cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí poskytujících vzdělávání dospělých. Asociace sdružuje profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracuje se státními orgány a dalšími subjekty při přípravě a zavádění legislativních opatření ve vzdělávání. Mimo to asociace organizuje odborné akce, vydává odborné publikace a reprezentuje své členy na různých tuzemských a mezinárodních sdruženích. AIVD ČR je členem European Assotiation for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je také zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, v Národním poradenském fóru, v Expertní skupině MŠMT a v Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT.

 

Principles for Responsible Management Education

Hlavním cílem PRME je inspirovat a globálně podporovat odpovědné vzdělání v oblasti managementu, vedení a výzkumu. Vznik společnosti PRME inspirovaly mezinárodně uznávané hodnoty, jako jsou principy iniciativy Organizace spojených národů Global Compact. Mezi institucemi poskytujícími manažerské vzdělání se tak snaží vybudovat stálý proces zdokonalování za účelem vzniku nové generace obchodníků a manažerů, jež budou schopni řešit komplexní problémy, se kterými se potýkají dnešní podniky a celkově společnost 21. století.

Potřebujete poradit?

+420 222 212 895 Po—Pá 9.00—17.00
info@cambschool.cz Reagujeme do 24 hodin
V Jámě 1, 110 00 Praha 1 Navigovat do cíle